BORANG MARKAH
Kerja Kursus kemahiran Hidup
Pilihan Teknikal Tingkatan Satu


Nama ................................................................ No. IC : ..................................................... Ting : .........

BIL

ASPEL

KRITERIA


CATATAN

GRED

1

Membuat pemasangan litar

i. Menyusun komponen dengan kemas dan teratur


Pilih salah satu pemasangan samada litar siri atau litar selari atau litar siri selari


Ii Menyambung komponen dengan betul


Iii Sambungan Litar berfungsi


Iv Mengamalkan langkahlangkah keselamatan


2

Mengukur voltan dan arus dalam litar

I Membuat pemasangan ammeter dalam litar dengan betul


Alatan diperlukan
- ammeter

- voltmeter

-klip buaya


Contoh komponen untuk diukur

- mentol


Eviden

Proses dan dokumen


Ii Memabuat pemasangan volt meter dalam litar dengan betul


Iii. Mengambil bacaan volmeter dan ammeter dengan tepat


Iv. Mengamalkan langkah keselamatan


3

Membandingkan beza antara litar siri dan litar selari

i. Melukis litar siri dan selari dengan betul


Merujuk kepada aspek 1 dan 2


Eviden : Lukisan


ii. Melukis voltmeter dan ammeter dalam litar siri dan litar selari


Iii. Mencatatkan nilai voltan dan arus dalam litar siri dan selari


iv. Membuat rumusan perbezaan antara litar siri dan litar selari


4

Memilih skala ohm pada meter pelbagai

i. Memilih julat meter pelbagai dengan tepat


Nilai rintangan yang diukur


Eviden : Proses


ii. Melaras pelaras sifar ohm dengan betul


Iii. Menyatakan bacaan dengan betul


iv. Mengamalkan peraturan dan langkah keselamatan


5

Membandingkan beza antara pergerakan mekanikal dan elektromekanikal

i. Maklumat tepat dan jelas


Gambar produk yang menggunakan pergerakan mekanikal dan elektromekanikal berserta penerangan ringkas
ii. Persembahan menarik dan bersih