UJIAN ASAS
KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN SATU
Tajuk : Elektrik Asas
Arahan : Pilih jawapan yang tepat dan klik butang jawapan. 20 soalan
1 Namakan alatan yang ditunjuakan di bawah
 
 
A . pena ujian B. playar  muncung tirus
C. playar gabung D. penjalur wayar mudah
2 Alatan di bawah digunakan untuk
 
  A. memotong wayar
B. menguji kehadiran arus elektrik
C. memegang benda kecil
D. menjalur wayar
   
3 Yang mana di antara berikut padanan yang betul?
 
  Alatan Kegunaan
A Pisau lipat melonggarkan skru
B Penjalur wayar membuang penebat wayar
C Pena Ujian memengat komponen kecil
D Playar muncung tirus memotong wayar
   
4 Dinamo basikal adalah contoh penghasilan elektrik melalui
 
 
A. tindak balas kimia B. tekanan udara
C. tindak balas haba D. aruhan kemagnetan
   
5 Sebuah sel basah seperti di bawah boleh menghasilkan voltan bernilai
 
 
A. 1.5 Volt B. 3.volt
C. 12 volt D 24 volt
   
6 Sel kering di bawah menghasilkan arus elektrik
 
 
A. arus terus B. Arus ulang alik
C. arus statik D. Arus magnetik
   
7 Namakan bahagian yang bertanda X dalam rajah di bawah
 
 
A. Punca positif B. Punca Negatif
C. Batang Karbon D. Elektrolit
   
8 Jika dua buah sel kering disambungkan secara siri seperti berikut, ia akan menghasilkan voltan bernilai
 
 
A. 1.5 volt B. 3.0 volt
C. 4.5 volt D. 6.0 volt
   
9 Alatan di bawah menukarkan
 
  A. tenaga elektrik kepada tenaga haba
B. tenaga elektrik kepada tenaga bunyi
C. tenaga elektrik kepada tenaga kinetik
D. tenaga elektrik kepada tenaga cahaya
   
10 Yang manakah di antara alatan elektrik berikut menghasilkan tenaga cahaya?
 
A. B.
C. D.
   
11 Namakan jenis wayar yang digunakan untuk menyambung pendawaian sebuah seterika elektrik?
  A. wayar teras tunggal
B. wayar kembar teras tunggal
C. Kabel teras tiga berpenebat PVC
D. Kabel teras tiga beranyaman benang
   
12 Yang manakah di antara berikut digunakan untuk mendawai lampu pendafluar?
 
A. B.
C. D.
   
13 Namakan jenis plag dalam rajah di bawah
 
 
A. plag 2 pin 2 amp B. plag 2 pin 5 amp
C. plag 2 pin 13 amp D. plag 2 pin 15 amp
   
14 Di antara berikut yang mankah kenyataan yang TIDAK benar mengenai plag di bawah?
 
  A. Dipasangkan kepada satu punca wayar bumi
B. Terdapat fius 13A yang disambung kepada punca wayar hidup
C. Digunakan untuk penyambungan ke peti sejuk
D. Wayar biru hendaklah disambungkan ke tamatan E (bumi)
   
15 Namakan wayar X yang ditunjukkan dalam rajah di bawah
 
 
A. Wayar bumi B. Wayar neutral
C. Wayar hidup D. Wayar keselamatan
   
16 Namakan perkakasan elektrik di bawah
 
 
A. Fius bulat B. Fius Katrij
C. Fius dawai D. Fius tetap
   
17 Apakah fungsi fius dalam sebuah plag?
  A. melindungi plag
B. melindungi perkakasan elektrik
C. melindungi pendawaian elektrik di dalam rumah
D. menjimatkan elektrik dan mengelakkan kebakaran di dalam rumah
   
18 Bahagian yang manakah di namakan suis penghidup
 
 
A. I B. II C. III D. IV
   
19 Kenyataan yang manakan BENAR mengenai lampu pendafluor?
  A. Cahayanya terang tetapi menjimatkan elektrik
B. Harganya murah dan mudah dipasang
C. Ia menggunakan kuasa elektrik 80 watt hingga 120 watt
D. Tiub lampunya menggunakan filamen
   
20 Mengapakah penggunaan plag seperti di bawah tidak digalakkan?
 
  A. menjimatkan penggunaan elektrik
B. mengurangkan kos pendawaian elektrik di dalam rumah
C. menyebabkan lebihan beban bagi satu punca elektrik
D. menyebabkan gangguan dan ketidakstabilan arus elektrik
 
 
Disediakan oleh :
Muhammad Khairi.