KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PBS
 
NOTA-NOTA KEMAHIRAN HIDUP PBS
TINGKATAN SATU DAN TINGKATAN DUA
 
Latihan Asas Lukisan Teknik 1 - Mengenal alatan lukisan teknik dan fungsinya
 
Latihan Asas Lukisan Teknik 2 - Mengenal dan melukis bentuk asas geometri  
 
 
Web ini diaktifkan lantaran web kemahiran hidup PBS tingkatan satu dan dua
yang lazimnya selalu dibekukan akibat melebihi penggunaan
yang ditetapkan penaja tapak
 
 
 Buku Tamu
 
Hak Cipta Terpelihara 2006. Muhammad Khairi
SMK Bukit Jana, 34600 Kamunting  

 

<