LATIHAN KERJA SIMPAN REKOD

   
Nama : ..................................................... Tingkatan: ...................
A. Terangkan dengan ringkas maksud Simpan Kira
 
    ................................................................................................................................................
 
     ................................................................................................................................................
 
      ................................................................................................................................................
 
B.   Senaraikan 4 jenis rekod dalam simpan kira
 
      1. ............................................................. 2 ..................................................................
 
      3. ............................................................. 4. ................................................................
 
C. Terangkan dengan ringkas istilah-istilah dalam simpan rekod berikut
 
     1. Hasil ..............................................................................................................................................
 
         ......................................................................................................................................................
 
         ......................................................................................................................................................
 
         .....................................................................................................................................................
 
     2. Belanja ..............................................................................................................................................
 
         ......................................................................................................................................................
 
         ......................................................................................................................................................
 
         .....................................................................................................................................................
 
     3. Aset ..............................................................................................................................................
 
         ......................................................................................................................................................
 
         ......................................................................................................................................................
 
         .....................................................................................................................................................
 
     4. Liabiliti ..........................................................................................................................................
 
         ......................................................................................................................................................
 
         ......................................................................................................................................................
 
         .....................................................................................................................................................
 
     1. Hasil ..............................................................................................................................................
 
         ......................................................................................................................................................
 
         ......................................................................................................................................................
 
         .....................................................................................................................................................