LATIHAN KERJA SIMPAN REKOD

   
Nama : ..................................................... Tingkatan: ...................
A. Terangkan dengan ringkas tujuan menyimpan rekod
 
1. Mengetahui

 
 
2 Mengetahui jumlah

 
 
3. Mengira

 
 
4 Mengenal pasti

 
 
5. mengetahui jumlah