KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA : LATIHAN LUKISAN TEKNIK 1 : ARAS 1
Nama : ..................................................................... Tingkatan : .......
Mengenal Alatan Lukisan Teknik
  Nama Alatan Kegunaan / Fungsi
1  

......................................
 
2
.....................................
 
3
.....................................
 
4
.....................................
 
5
.....................................
 
6
...................................
 
7
...................................
 
8
...................................
 
9
...................................
 
Disediakan oleh : Muhammad Khairi. SMK Bukit Jana
Hak Cipta Terpelihara