KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA : LATIHAN ELEKTRONIK 1 : ARAS 1
Nama : ..................................................................... Tingkatan : .......
Mengenal Komponen Elektronik
  Alatan Kegunaan / Fungsi
1  

......................................
 
2

......................................
 
3

.....................................
 
4

.....................................
 
5
.....................................
 
6
.....................................
 
7
...................................
 
8
...................................
 
Disediakan oleh : Muhammad Khairi. SMK Bukit Jana
Hak Cipta Terpelihara