KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA : LATIHAN LUKISAN TEKNIK 3 : ARAS 1
Nama : ..................................................................... Tingkatan : .......
Mengenal dan melukis bentuk-bentuk geometri

A. Namakan bentuk-bentuk geometri dibawah dan lukis semula di atas gred disebelah kanan.

  Bentuk Lukisan
1  

......................................
2

.....................................
3

.....................................
4

.....................................
5

.....................................
6

...................................
Disediakan oleh : Muhammad Khairi. SMK Bukit Jana
Hak Cipta Terpelihara