KEMAHIRAN HIDUP
Latihan Elektronik
A. Labelkan nama-nama komponen elektronik di bawah
1.............................. 2................................ 3.................................
4............................. 5............................ 6...........................
7................................. 8............................. 9...................................
10................................. 11................................. 12......................................
13................................. 14................................ 15......................................

B. Namakan komponen elektronik yang sepadan dengan simbol-simbol di bawah
     
     
   
1............................... 2......................... 3......................................
     
 
4............................... 5............................... 6.......................................
     
7.................................... 8...................................... 9......................................