LATIHAN KERJA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

   
Nama : ..................................................... Tingkatan: ...................
A. Namakan alatan  dan pandankan kegunaan alatan tangan yang berikut
 
  • Mengetuk paku dan mencabut paku
1. ..............................................        
 
  • Mengukur , menguji ketepatan dan menguji kerataan
2. ...............................................        
         
 
  • Mengerat lurus kayu dan papan
3................................................        
         
 
  • Mengerat papan lapis dan mounting board
4.................................................        
         
 
  • Mengetuk hulu pahat
5................................................        
         
 
  • Menebuk lubang pada kayu
6.................................................