LATIHAN KERJA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Nama : ..................................................... Tingkatan: ...................

     
Bil  Nama Penyambung  Kegunaan / ciri-ciri bahan