LATIHAN KERJA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Nama : ..................................................... Tingkatan: ...................
A. Namakan alatan / mesin dan pandankan kegunaan alatan tangan yang berikut
1.
___________________________________________
  • Mecairkan glu panas
2.
___________________________________________
 
  • Memotong lengkuk pada papan atau papan lapis
3.
_________________________________________
  • Melicinkan permukaan kayu
4.
_______________________________________
  • Memasang dan melonggarkan skru
 
5.
________________________________________
  • Menanda garisan di atas permukaan logam
 
6.
________________________________________
  • Memotong perspek