UJIAN ONLINE

Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Kerja Paip

 
Pilih jawapan yang paling tepat dan klik butang jawapan
1 Namakan alatan tangan yang ditunjukkan di bawah
 
 
A. Playar muncung tirus C. Sepana gabung
B. Playar gabung D. Pemotong sisi
 
2 Di antara berikut manakah yang tidak terdapat dalam sistem bekalan air terus?
 
A. Paip perhubungan C. Tangki simpanan air
B. Paip perkhidmatan D. Sinki
 
3 Untuk melonggar dan mengetatkan nat kepala pili, alat yang sesuai ialah
 
A. Playar muncung tirus C. Sepana gabung
B. Playar gabung D. Sepana hujung terbuka
 
4 Apakah nama jenis penyambung paip yang ditunjukkan di bawah?
 
 
A. Soket sama C. Soket penjodoh
B. Soket pengecil D. Soket penyuai
 
5 Manakah pasangan di bawah merupakan padanan yang betul tentang jenis paip yang dihubungkan dengan tangki simpanan air?
 
  Nama paip Fungsi paip
A Paip perhubungan menyalurkan air dari paip utama ke meter air
B Paip perkhidmatan memgeluarkan air ketika kerja pembersihan
C Paip agihan membekalkan air ke dalam tangki simpanan air
D Paip cuci mengeluarkan air yang berlebihan
 
6 Manakah di antara berikut bukan sifat paip PVC
  A. tidak berkarat
B. mudah dibengkokkan dan dilentur
C. ringan
D. harganya lebih murah
 
7 Manakah di antara berikut yang digunakan untuk menyambung paip yang sama saiz tetepi berlainan jenis?
 
A. C.
B. D.
 
8 Rajah di bawah menunjukkan penggunaan sepana hujung terbuka dalam kerja perpaipan. Pilih pernyataan yang benar tentang penggunaannya?
 
  A. Sepana ditarik ketika mengetatkan nat kepala pili
  B. Sepana perlu digantikan dengan perengkuh paip
  C. Sepana yang longgar lebih sesuai digunakan
  D. Penggunaan sepana tersebut boleh merosakkan nat kepala pili
 
9 Sekiranya didapati air masih terus menitis walaupun kepala pili telah ditutup, langkah yang perlu diambil ialah
  A. gantikan nat kepala pili
  B. gantikan pemulas kepala pili
  C gantikan pelompat
  D. gantikan sesendal
 
10 Pilih pernyataan yang benar tentang aktiviti yang ditunjukkan di bawah
 
  A. Membalut hujung batang paip PVC dengan pita penebat
  B. Membalut hujung batang paip poli dengan getah
  C. Membalut hujung batang paip BG dengan pita PTFE
  D. Membersihkan hujung paip BG
 
11 Bahagian perangkap yang ditunjukkan S di bawah dinamakan
 
 
A. mangkuk C. palam
B. simpan D. kedap
 
12 Apakah fungsi tangki simbah?
  A. Menyimpan air untuk kegunaan  kecemasan
  B. Menyimpan air bersih  untuk  diminum
  C. Menyimpan air untuk mandi dan membersih di dapur
  D. Menyimpan air secukupnya untuk membersihkan mangkuk tandas
 
13 Susun langkah menyenggara perangkap dengan betul?
 
  1. Letakkan baldi di bawah perangkap yang tersumbat
  2. Guna dawai kasar untuk mengeluarkan endapan
  3. Pasangkan plag buangan setelah selesai kerja pembersihan
  4. Longgarkan plag buangan dengan sepana boleh laras
  A. I, IV, II dan III
  B. IV, I, II dan III
  C. II, IV, I dan III
  D. IV, II, I dan III
 
14 Apakah jenis penyambung yang sesuai digunakan untuk membuat sambungan antara paip PVC dengan kepala pili?
 
 
A. C.
B. D.
 
15 Bahagian jenis paip yang manakah berfungsi membekalkan air daripada tangki simpanan kepada lain-lain kelengkapan paip di dalam rumah?
 
 
A. P C. R
B. Q D. S
 
16 Alatan tangan yang manakah terlebih dahulu digunakan untuk mengeluarkan kotoran daripada perangkap sinki?
 
A. C.
B. D.
 

 

Hak Cipta Terpelihara © Muhammad Khairi. 2007