KEMAHIRAN HIDUP PILIHAN 1  
KEMAHIRAN TEKNIKAL
 
PENTAKSIRAN TINGKATAN 2
UJIAN BERTULIS - SET 1
 
Nama : .....................................................................................................
Tingkatan : ................................................

 

BAHAGIAN A
[30 MARKAH]
 
1. Tandakan ( / ) pada jadual tugas yang betul di dalam bengkel Kemahiran Hidup dan ( x ) pada jadual yang salah.
 
Jadual Tugas  
Memeriksa dan menyimpan alatan
Menggunakan alatan di dalam peti pertolongan cempas tanpa pengetahuan guru
Membuka dan menutup tingkap

[ 3 markah ]

2.  
Muhammad Azmi ingin menghasilkan satu produk berasaskan kapu. Dia ingin menggunakan paku untuk mencantum bahagian-bahagain kayu.
       Berdasarkan pernyataan di atas, tandakan ( / ) pada jenis paku yang biasa digunakan dalam pembinaan produk kayu dan 
       dan ( x ) pada jenis paku yang tidak digunakan
 
Jenis paku  
Paku kepala bujur
Paku kepala rata
Paku Panel

[ 3 markah ]

3. Lengkapkan jadual yang berikut dengan menulis nama bahan yang betul berdasarkan sifat bahan yang diberi
 
Sifat Bahan Nama
Logam bukan ferus yang dihasilkan daripada bijih boksait

 
Logam ferus yang mengandungi besi dan mudah berkarat

 
Plasti keras dan tahan lasak dan dikenali sebagai acrylic

 

[ 3 markah ]

4. Rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang digunakan di dalam bengkel Kemahiran Hidup
 

Rajah 1
 
    (a) Namakan alatan itu.
 
        ........................................................................................................................................
    (b) Nyatakan dua fungsi alatan tersebut
 
        i. ........................................................................................................................................
 
       ii.    ........................................................................................................................................
[ 3 marakah ]
 
5. Rajah 2 menunjukkan pembajaan  tanaman hiasan
Rajah 2
 
    Nyatakan tiga unsur baja sebatian yang digunakan
 
    i. .........................................................................................................................................
 
    ii. .........................................................................................................................................
 
    iii. .........................................................................................................................................
[ 3 markah]  
6. Rajah 3 menunjukkan pasu retak, dan ini menyebabkan pemasuan semula perlu dibuat

Rajah 3
    Tuliskan 3 lagi faktor-faktor yang menyebabkan pemasuan semula tanaman hiasa perlu dilakukan
 
     1. ...........................................................................................................................................
 
      2. ..........................................................................................................................................
 
       3. .........................................................................................................................................
[ 3 markah]  
 
6. Rajah 4 menunjukkan sesiku T dan sesiku set
 
 


Rajah 4
      Antara sudut-sudut yang berikut , yang manakah dapat dibuna dengan menggunakan peralatan di atas?
      Tandakan ( / ) pada petak yang disediakan
Jadual Tugas  
30 darjah
60 darjah
120 darjah

[ 3 markah ]

7.  Rajah 5 menunjukkan contoh hidangan sepinggan lengkap

Rajah 5
    Tuliskan 3 lagi hidangan sepingan lengkap
 
    i. ..............................................................................................................................
 
    ii. ..............................................................................................................................
 
    iii. ..............................................................................................................................
[ 3 markah]
8. Lengkapkan jadual yang berikut dengan menulis nama komponen yang betul berdasarkan simbol elektronik yang diberi
Simbol Nama Komponen
 
http://grafikkhb.webs.com/simbolperintangtetap2.gif  
 
[ 3 markah]  
  
9.  Nyatakan masud usahawan dan berikan dua ciri-ciri usahawan
 
     Maksud usahawan : 
                                      ...............................................................................................................................
 
      ...............................................................................................................................................................
      Dua ciri usahawan :
 
       a. ..........................................................................................................................................................
 
       b. ..........................................................................................................................................................
[ 3 markah]  
 
10.   Rajah 6 menunjukkan logo bagi sebuah agensi kerajaan yang membantu usahawan

Rajah 6
    Berdasarkan rajah 6 di tas , nyatakan fungsi agensi tersebut
 
    a.  ...............................................................................................................................................
 
    b. ................................................................................................................................................
 
    c. ................................................................................................................................................
[ 3 markah]  
 
 

 

BAHAGIAN B
[20 MARKAH]
 
Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan
 
1. Buzzer adalah peralatan penggera yang menukar gelombang elektrik kepada gelombang bunyi. Buzzer banyak digunakan dalam litar elaktronik
 
Berdasarkan pernyataan di atas,
  (a) Nyatakan dua perbezaan antera buzzer elektromagnet dengan buzer piezo
 
  (b) Huraikan tiga perbezaan di antara komponen aktif dengan komponen pasif
 
      Ruang Jawapan
 
  a) Dua perbezaan buzzer elektromagnet dengan buzzer piezo
 
      i. ...........................................................................................................................................................
 
       ...........................................................................................................................................................
 
       ...........................................................................................................................................................
 
      ii.  ...........................................................................................................................................................
 
         ...........................................................................................................................................................
 
          ...........................................................................................................................................................
 
   (b) Perbezaan di antara komponen aktif dengan komponen pasif
 
        i.  ...........................................................................................................................................................
 
          ...........................................................................................................................................................
 
         ...........................................................................................................................................................
 
      ii.  ...........................................................................................................................................................
 
           ...........................................................................................................................................................
 
            ...........................................................................................................................................................
 
      iii.  ...........................................................................................................................................................
 
            ...........................................................................................................................................................
 
             ...........................................................................................................................................................
 
2. Rajah 5 menunjukkan alat pematri 

Rajah 5
      (a) Huraikan Cara menggunakan dan menyelenggarakan alat tersebut
 
      (b) Nyatakan panduan yang boleh diamalkan untuk memastikan pematrian pada kaki komponen dilakukan dengan tepat 
           kemas dan kukuh
 
      Ruang Jawapan
 
  a) Cara menggunakan dan menyelenggarakan alat tersebut
 
      i. ...........................................................................................................................................................
 
       ...........................................................................................................................................................
 
       ...........................................................................................................................................................
 
      ii.  ...........................................................................................................................................................
 
         ...........................................................................................................................................................
 
          ...........................................................................................................................................................
 
   (b) Panduan  pematrian pada kaki komponen dilakukan dengan tepat , kemas dan kukuh
 
        i.  ...........................................................................................................................................................
 
          ...........................................................................................................................................................
 
         ...........................................................................................................................................................
 
      ii.  ...........................................................................................................................................................
 
           ...........................................................................................................................................................
 
            ...........................................................................................................................................................
 
      iii.  ...........................................................................................................................................................
 
            ...........................................................................................................................................................
 
             ...........................................................................................................................................................
 
 
 

 

 

Disediakan oleh : Muhammad Khairi © 2014