KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PBS
 
NOTA-NOTA KEMAHIRAN HIDUP PBS
TINGKATAN SATU DAN TINGKATAN DUA
 
Web ini diaktifkan lantaran web kemahiran hidup PBS tingkatan satu dan dua
yang lazimnya selalu dibekukan akibat melebihi penggunaan
yang ditetapkan penaja tapak
 
TINGKATAN SATU
 
Reka bentuk dan teknologi
 
Kerja Paip Asas
 
Tanaman Hiasan
 
Asas Perniagaan
 
 
LATIHAN-LATIHAN
 
 
 
TINGKATAN DUA
 
Reka bentuk dan teknologi
 
 Elektronik
Pengenalan perniagaan
 
Lukisan Teknik Teras
 
Usahawan
 
Simpan kira
 
Tanaman Hiasan
 
LATIHAN-LATIHAN
 
Latihan 01 - Lukisan Teknik
 
KERJA KURSUS TINGKATAN 2 
 
 Panduan Kerja Kursus Tingkatan 2
 
 
Asal
Hak Cipta Muhammad Khairi. 2006